1
Μέσος Όρος: ?
Σήμερα: ?
2
Μέσος Όρος: 0
Σήμερα: 0