Τα στατιστικά του Renesis Studios παρακολουθούνται σε πραγματικό χρόνο, και είναι στη διάθεσή σας με τη συγκατάθεση του διαχειριστή του ιστοτόπου, μετά από συμφωνία η οποία επικυρώνεται με την εισαγωγή του κώδικα παρακολούθησης στην ιστοσελίδα.